Trunk


De stripserie Trunk, weer geschreven door Willem Ritstier, is ontstaan uit het Bloeddorst-project van Menno Kooistra, een album vol horror-strips van Nederlandse tekenaars dat bij uitgeverij Bee Dee is verschenen. De "lichamelijk gehandicapte" Trunk probeert zich staande te houden in een bizarre wereld waar de hel is losgebroken. De strip wordt voorgepubliceerd in Myx-magazine en verschijnt in album bij uitgeverij Bee Dee. Vertalingen zijn in voorbereiding. Er is ook een fansite gemaakt door Willem's zoon Alwin: www.trunk-comic.nl

Cover Trunk

Backcover Trunk

Page Trunk

Page Trunk

Page Trunk color

Cover Myx

Page Trunk

Page Trunk

Page Trunk

Page Trunk

Page Trunk

Sketch 1

Sketch 2

Sketch 3

Sketch 4

Sketch 5